מאמרים

צוואות

cyber-security-3194286_1920

צוואה – הליך המאפשר לפרט לקבוע את אשר ייעשה ברכושו לאחר מותו.

צוואה הינה מסמך, בו אדם רשאי לקבוע מי יהיו יורשיו וכן יכול להבטיח חלוקת רכושו ונכסיו לאחר מותו בהתאם לרצונו. קבלת החלטה בדבר עריכת הצוואה נתונה בידיו וברצונו של כל אדם.

על פי החוק, אדם רשאי לצוות ולהוריש  ליורש  אחד או למספר יורשים:

 1. את כל עזבונו, או חלק יחסי מכלל עזבונו.
 2. נכס מנכסי עיזבונו, או טובת הנאה מעיזבונו (כדוגמת: בית, רכב, אגרטל וכיו”ב)

כמו כן ניתן להורות בצוואה על מינוי מנהל עיזבון אשר באחריותו תהיה חלוקת העיזבון בין היורשים השונים. רשאי המצווה אף לנקוב בשמו של מנהל העיזבון.

 

אחד מיתרונות הצוואה בא לידי ביטוי במניעת סכסוכים אפשריים בקרב היורשים.

המצווה יכול להעביר מסר אישי על רגשותיו ועל ערכיו באמצעות צוואה מוסרית.

חוק הירושה – מאפשר לכל אדם באשר הוא – לערוך את צוואתו

בכדי לתת לצוואה תוקף משפטי, חוק הירושה קובע ומחייב לנקוט באחת מ- 4 אפשריות שבהן אדם יכול לערוך צוואה: 1) צוואה בכתב יד, 2) צוואה בפני עדים, 3) צוואה בפני רשות, 4) צוואה בעל פה.

בחירת הדרך לעריכת צוואתו, נתונה לבחירתו הבלעדית של המצווה (למעט צוואה בעל פה, הניתנת לעריכה בנסיבות מסוימות  בלבד, אשר מפורטות בחוק).

למצווה נתונה הבחירה באיזו לשון תהה צוואתו, וזאת בתנאי כי כוונת הצוואה ברורה, חד-משמעית והגיונית.

יש לנקוב בפרטים מזהים ברורים של היורשים (שם, תעודת זהות וקשר למוריש).

כמו כן חייב המוריש לתת פרטים מזהים ברורים באשר לנכסי העיזבון (חשבון בנק, צבע, דגם, גוש וחלקה וכיו”ב).

 

דוגמאות למקרים בהם מומלץ לערוך צוואה:

 • ידועים בציבור: עריכת צואה באה בכדי למנוע סכסוכים אפשריים לעניין מעמדו של הידוע בציבור הנותר.
 • פיצול הירושה: במידה ולמוריש יש עניין, שלא בהתאם להוראות חוק הירושה, להוריש חלקים מסוימים מעיזבונו לקרוביו, או ליורשים שאינם קרוביו או לגופים ותאגידים שונים.
 • זכויות ברכוש: מקרים בהם קיים צורך להסדרת זכויות שימוש בעיזבונו לאחר מותו של המצווה.
 • בני זוג גרושים/פרודים/חד הוריים: אין הסדרת זכויות יורשים במקרים כגון אלה לפי חוק הירושה.
 • זוג מבוגר ללא ילדים ואשר ככל הנראה לא יהיו לו ילדים עקב גילו המבוגר.
 • זוגות הנישאים בשנית, לכל אחד מבני הזוג יש ילדים מנישואיו הקודמים.

 

למי ניתנת הרשאה לעריכת צוואה

כל אדם רשאי לערוך צוואה, למעט המקרים הבאים, בהם עורך הצוואה ייחשב כלא כשיר, וצוואתו תבוטל:

 1. קטין = אדם שטרם מלאו לו 18 שנים.
 2. אדם שהוכרז פסול דין.
 3. אדם אשר אין ביכולתו להבחין בטיבה של צוואה. זאת כאשר קיים מצב של חוסר צלילות הדעת או אי שפיות זמנית/קבועה, מחלה או פגיעה כלשהי אשר פוגעות במסוגלות האדם בהבנתו או מודעותו למשמעות עריכת צוואה.

 

 • המלצה: במידה וקיים חשש אצל המצווה כי עלולים לטעון לחוסר צלילות או אי שפיותו בעת עריכת הצוואה (לדוגמה: בשל גיל מתקדם, מחלה או טיפולים), מומלץ לו לפנות לגורם רפואי מוסמך לקבלת חוות דעת רפואית המעידה על כשירותו לצוות, סמוך ככל הניתן למועד עריכת הצוואה.

 

היורש/ים על- פי דין הינם:

 • כל אדם, שהיה בחיים בעת מות המוריש
 • אדם אשר נולד תוך 300 יום ממות המוריש, דינו כדין האדם שהיה בחיים בעת מות המוריש.
 • ארגונים (תאגידים, עמותות, מדינות וכיו”ב).

 

אינם זכאים לרשת:

 • “הרצחת וגם ירשת?” – אדם אשר הורשע בגרימת מוות של המוריש או בניסיון לגרום למותו, אינו יכול לרשת אותו, אלא אם המוריש מחל לו באופן מפורש, אזי חוזר הוא לרשת את המוריש.
 • אדם אשר הורשע בפלילים בזיוף צוואה, בהעלמת צוואתו האחרונה של המוריש, בתביעה לירושה על פי צוואה מזויפת או בניסיון לעשות את כל הנ”ל .
דילוג לתוכן