מאמרים

הגנת הפרטיות בשגרת קורונה – הכיצד?

fusion-medical-animation-rnr8D3FNUNY-unsplash

חזרה לשגרה – האמנם והכיצד.

בימים אלו, בהם המדינה מתנה פתיחת עסקים במעקב אחר המבקרים בהם – חל בלבול רב באשר לתקנות הגנות הפרטיות. בדיקות ותשאול לבאים בשערי מקומות עבודה ומסחר נדרשות על פי תקנות לשעת חירום.

מצד אחד, כדי לפתוח את העסק, על בעליו להישמע להוראות ולבדוק את כל מי שנכנס למרחב שבאחריותו ומאידך, נדרש להימנע ככל שניתן מפגיעה בפרטיות.

החזרה לשגרה והבראת המשק חיוניים ביותר, אך נשאלת השאלה כיצד ניתן לעשות זאת מבלי לפגוע בזכויות חוקתיות כגון כבוד האדם וחירותו.
הרשות להגנת הפרטיות מחדדת ומבהירה את הכללים לביצוע, תוך שמירה מירבית על הגנת הפרטיות ומניעת איסוף מידע מעבר לנדרש בהוראות הדין.

באיזה אופן מחויבים בעלי עסקים לאסוף מידע על עובדים, ספקים ולקוחות בעידן משבר הקורונה?

היכן עובר הגבול הדק שבין החובה להישמע להנחיות הממשלה כדי לעקוב אחר חולי קורונה לבין הצורך לעמוד בתקנות הגנות הפרטיות ולא להפר את פרטיותם של הלקוחות?

מה על בעלי העסקים לעשות?

סעיף 3א’ לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) התש”ף – 2020, מחייב את המעסיקים במקומות עבודה ומסחר לנקוט בין היתר בפעולות תשאול הנכנסים למקום, וביצוע בדיקת חום גוף, שלפיהן תוגבל כניסה של מי שעשוי להוות סיכון לאחרים ובכך למנוע את התפשטות המגיפה.

כמו כן, נדרש לבצע תיעוד ורישום של הבדיקות שבוצעו, כמות השוהים במקום ומספר האנשים שלא הותרה כניסתם כתוצאה מהבדיקה כאמור.

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה מסמך ובו מחודדות המלצות של הרשות בכל הנוגע לנושא זה, ולהלן עיקריהן:

  1. בעת ביצוע תשאול, על-פי התקנות שפורטו לעיל, יש להימנע ככל הניתן מהצגת שאלות נוספות הנוגעות להיבטים בריאותיים הקשורים לנגיף הקורונה, או מבקשת מידע אישי אחר, מעבר למפורט בתקנות בפני הנכנסים בשערי מקומות העבודה והמסחר
  2. על מקומות עבודה ומסחר להימנע ככל הניתן מלאסוף ולשמור מידע אישי הנחשף בהליך התשאול על אודות פרטים, אשר עשויים להביא לזיהויים, אלא אם נדרש על פי הוראת הדין ו/או במסגרת דרישה חוקית ומחייבת של גורמי האכיפה ובריאות הציבור.
  3. שימוש באמצעים טכנולוגיים למדידת חום על פי הנדרש בתקנות ובמידע המעובד בהתאם לתוצאות הבדיקה, הינו במטרה למניעת כניסה למקומות עבודה ומסחר של פרטים אשר חום גופם 38 מעלות צלסיוס ומעלה בלבד.
  4. על מקומות עבודה ומסחר להימנע ככל הניתן מלאסוף ולשמור מידע אישי הנחשף בהליך שחמוש באמצעים טכנולוגיים למדידת חום על אודות פרטים, אשר עשויים להביא לזיהויים, אלא אם נדרש על פי הוראת הדין ו/או במסגרת דרישה חוקית ומחייבת של גורמי האכיפה ובריאות הציבור.

סעיף 1 לחוק הגנת הפרטיות קובע “כי לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו”.
קבלת ומתן הסכמה צריכה להיות מדעת לאיסוף מידע ולשימוש בו.

הרשות להגנת הפרטיות מדגישה כי על מקומות העבודה והמסחר להימנע מלבקש הסכמה לאיסוף ושימוש במידע במסגרת בדיקת הנכנסים בשעריהם, מעבר לקבוע בתקנות, בכדי להימנע ממצבים בהם ההסכמה עלולה להינתן עקב פערי כוחות, ואילוץ מתן הסכמה בחשש להיעדר אלטרנטיבה.

תקנות לשעת חירום, מחייבות בעת הזו תשאול, בדיקת חום הגוף ותיעוד המידע הנאסף, במטרה על שמירת בריאות הציבור, בעת חזרה הדרגתית לשגרה. אי לכך קיימת הצדקה מובהקת לקיום בחינה המהווה מדד למצבו הרפואי של הפרט המבקש להיכנס בשערי מקום עבודה ומסחר וייתכן שיחול בקרוב גם על מקומות ומרחבים ציבוריים נוספים. למרות פגיעה בפרטיותו של האזרח באיסוף מידע זה, הרשות להגנת הפרטיות מדגישה את חובת ההקפדה על פגיעה מינימלית, סבירה ומידתית בפרטיותו של האדם, ובהתאם לקבוע בחוק.

בעלי עסקים המעוניינים להתייעץ עם עורך דין על מנת להבין כיצד יש ליישם את הוראות הדין בנושא הגנת הפרטיות מוזמנים לפנות לייעוץ בטלפון 074-7702266 או במייל modi@deutsch-law.com.

למעבר למסמך המלא של רשות הגנת הפרטיות:

דילוג לתוכן