משפט מסחרי

דיני חברות הינו חלק מן המשפט המסחרי בישראל, דיני חברות הם בסיס לכלל התנהלות העסקית והכלכלית  של החברה בארץ. דיני החברות עוסק בהסדרה משפטית של מגוון פעילויות עסקיות וכלכליות. דיני חברות עוסקים בסוגיות משפטיות הקשורות לחברות ולתאגידים אזרחי פרטי ציבורי. חשיבות בהבנת  מהות האישיות המשפטית של החברה, חובותיה, זכויותיה, אינטרסים של בעלי תפקידים , בעלי מניות, נושים מהקמתה של החברה עד למועד  פירוקה או לחלופין סגירתה או הקפאת של החברה ועוד. חשוב לציין שכל דבר שחברה עושה, החל מתהליכים עסקיים, חוזים, פעילויות עסקיות אחרות מול הרשויות, הלקוחות או עסקים אחרים – נדרש להיות לו ליווי משפטי שוטף של עורך דין המתמחה בדיני חברות.