נדל"ן ומקרקעין

הרבה פנים לחוק המקרקעין בישראל, מקרקעין הם תחום רחב אשר כולל סוגיות משפטיות הקשורות בתחומי נדל”ן, עוד נושאים כמו שכירות, רכישות מקבלן, רכישת יש שנייה,  קבוצות רכישה, רישום בטאבו, פינוי בינוי ועוד.
הואיל ומדובר לא רק באחד מן התחומים המשפטיים המורכבים אלא גם  בדרך כלל מדובר בעסקאות בסדרי גודל גדולים באופן מיוחד עבור כל האדם הממוצע. חשוב לציין שמומלץ לכל אדם המעורב בעסקת  מקרקעין, כגדולה, קטנה לפנות לעורך דין מקרקעין מנוסה.

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם מעל לגיל 18 לקבוע כיצד יטופלו ענייניו בעתיד כאשר ימצא במצב שבו לא יוכל לטפל בכך בעצמו ובאיזה אופן. החוק מאפשר למנות ממונה אשר יטפל בכל הצרכים של הממנה ללא צורך באישור בית משפט למעט הסכמה של הממונה. לחתום על ייפוי מתמשך מחייב פגישה אישית עם עו”ד לתאום הצרכים וקבלת הסבר על מהות החוק על מנת להבין על המשמעויות של מתן ייפוי הכוח מתמשך והפעלתו בעת הצורך.