דיני עבודה

ברוב מקומות העבודה בארץ, כמו גם בעולם כולו, קיים חוסר איזון בין כוחו של עובד לכוחו של המעביד. באופן טבעי למעביד יש ( פררוגטיבה ניהולית) המשקף את כוחו של המעביד להכניס שינויים, לנייד עובדים ממקום למקום ומתפקיד לתפקיד. מכאן ברור כי יחסי הכוחות בין המעביד לעובדיו אינם מאוזנים. אם עובדים רוצים לדוגמה להתאגד על מנת לשפר את תנאי עבודתם, כוח המיקוח שיש בידיהם עשוי להפחית באופן משמעותי מכוחו של המעביד, כך שללא סיוע משפטי חיצוני שני הצדדים יתקשו לנהל מו”מ מאוזן והוגן.

תחום דיני העבודה מסדיר את מערכות היחסים בין עובד למעביד. ללא דיני עבודה, וללא עורכי דין המתמחים בתחום ומציעים את שירותיהם לשני הצדדים באופן שווה, יחסי העבודה בין עובדים למעבידים יהיו תלויים אך ורק בכוחות השוק, ובסבירות גבוהה מעמד העובדים ייפגע .
במדינת ישראל קיימת מערכת משפט אזרחי ייחודי שמתקיימת במקביל למערכת המשפט. בתי המשפט לענייני עבודה שעוסקת בכל התחום של דיני עבודה ויחסי עובדים מעבידים. קיימות שתי ערכאות משפטיות, האחת היא בית דין האזורי לעבודה והשנייה בית הדין ארצי לעבודה. בתי הדין לעבודה הינם המקום בו נדונים עתירות/ בקשות/ תביעות העוסקים ביחסי עובד ומעביד. עם השנים בארץ התפתח מאוד תחום דיני העבודה.
חשיבות ההתייעצות עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה
כאשר ויש מקרה בו מתגלעים חילוקי דעות בין עובד למעביד, מומלץ ששני הצדדים יתייעצו עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה מוקדם ככל האפשר, שכן ייעוץ משפטי כזה יכול לחסוך לא מעט כסף ועוגמת נפש. מקרה נוסף בו כדאי להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה הוא כאשר אחד מן הצדדים מעוניין לבחון את מצבו במערכת היחסים מול הצד השני על מנת לבדוק האם זכויותיו בהתאם לחוק מולאו כנדרש.

כך למשל יתכן מצב בו מעביד אינו ממלא/ מקפיד אחרי הוראות וזכויות של העובד כחוק, מונע ממנו לקבל שכר בעבור שעות נוספות או אינו מפריש עבורו דמי פנסיה כנדרש, ואז עורך דין הבקיא בדיני עבודה יוכל לסייע לעובד למצות את זכויותיו במלואן. למעשה, עובדים רבים אפילו אינו מודעים לחלק גדול מזכויותיהם, כך שלעיתים עורך הדין יכול לסייע לעובד אפילו במקרים בהם לכאורה הכל תקין.

מאידך, קיימים מצבים גם מעבידים מוצאים את עצמם במצב המחייב התייעצות עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה. כך למשל אם נתקל המעביד בעובד שרוצה לעזוב את מקום העבודה אולם אינו מעוניין להתפטר אלא שיפטרו אותו, ולפיכך מחבל במכוון בעבודתו. עובד שלא מגיע למשמרתו לעיתים תכופות ובמקביל עובד במקום עבודה אחר על מנת לחייב את המעביד במכתב פיטורין ועוד דוגמאות רבות שלא פעם נעשים בכוונה על ידי העובד. עורך הדין יוכל לסייע למעביד לפעול כנדרש על פי החוק (למשל, לערוך לו שימוע בטרם יפטר אותו). במקרים מסוימים גם יתכן שניתן יהיה להוכיח כי העובד חיבל בעבודתו במכוון ואף לשלול ממנו את פיצויי הפיטורין.